Nápověda platformy Digimadi

Seznam maker HTML šablonovacího systému

Šablonovací systém digimadi funguje na základě maker. Makro reprezentuje tzv. HTML poznámku a tato poznámka je systémem nahrazena za dynamický obsah, který je následně generován publikačním systémem. Některá makra pracují s parametry, v případě nepovinných parametrů je lze vynechat (a to včetně oddělující dvojtečky)

Makra označené zeleně doporučujeme ve webových šablonách implementovat. Tyto makra mají přímou návaznost např. na plnění uživatelských cílů, rozšiřují variabilitu nastavení webových šablon a platformy.

Dostupná makra šablony jsou:

<
<!--WS:LANG--> Vypíše aktivní jazyk (např. "cs")
<!--WS:LOGOSRC--> Vypíše URL loga stránky nastavení webové šablony – barvy a obrázky
<!--WS:TEMPLATE-FONT-2--> Doplňkový font šablony nastavení webové šablony – barvy a obrázky
<!--WS:TEMPLATE-MAIN-CLASSES--> vypíše css třídy podle nastavení (boční menu: sideber-left,sidebar-right; layout: boxed,full-size) nastavení webové šablony
<!--WS:CATEGORY-MENU:<ID kategorie>-->
<!--WS:CATEGORY-MENU:TOP-->
<!--WS:CATEGORY-MENU:BOTTOM-->
Vrátí část menu zanořeného pod kategorii (dle id, nebo nastavení kategorií) categories.category-menu.xsl
<!--WS:CATEGORY-SLIDER:<ID kategorie>--> Vrátí část menu zanořeného pod kategorii pro slider categories.category-slider.xsl
<!--WS:SUBMENU:ALL--> Vytvoří submenu od rootu categories.submenu.xsl
<!--WS:WEBMAP--> Vytvoří mapu webu categories.webmap.xsl
<!--WS:TITLE--> Vypíše název aktuální kategorie
<!--WS:GOOGLE_ANALYTICS--> Vypíše kód pro google analytics, vyžaduje nainstalovanou aplikaci 'Návštěvnost Google Analytics'
<!--WS:CONTENT-TITLE--> Vypíše název aktuálního článku
<!--WS:CONTENT:HOME--> Vytvoří obsah speciální stránky (např. homepage) zahrnuje většinu xsl šablon z (articles*, basket*,categories*,dir*, orders*,notification*) , pokud je šablona s home v názvu, použije se ta
<!--WS:NOTIFY--> Vypíše upozornění (např. po odeslání formuláře) notification.xsl
<!--WS:ARTICLES--> Vypíše seznam článku v nynější kategorii articles_list.xsl
<!--WS:ARTICLES-PREVIEW:<ID kategorie>:<Počet článků>--> Vypíše články z kategorie s daným ID.Oba údaje jsou nepovinné. articles_list_preview.xsl
<!--WS:IS_LANG:<jazyk>--> Vrátí TRUE pokud je právě nastaven daný jazyk (např. "cs")
<!--WS:IS_CATEGORY:<ID kategorie>--> Vrátí TRUE pokud jste v kategorii s daným ID, je možné zadat více id oddělených čárkou
<!--WS:IS_IN_PARENTS:<ID kategorie>--> Vrátí TRUE pokud jste v kategorii s daným ID, nebo v některé z jejích podkategorií
<!--WS:CATEGORY-CONTENT:<ID kategorie>--> Vrátí obsah kategorie
<!--WS:CATEGORY-DESCRIPTION:<ID kategorie>--> Vrátí popis kategorie
<!--WS:CATEGORY-CODELIST:<ID číselníku / kód číselníku>--> Vrátí aktivované číselníky dle id, nebo kódu, vhodné pro podmínkování výstupu
<!--WS:PRODUCTS-SEARCH-CATEGORY:<ID kategorie>--> Vrátí url kategorie pro vyhledávání produktů
<!--WS:BASKET-ITEMS--> Vrátí počet produktů v košíku
<!--WS:BASKET-PRICE--> Vrátí aktuální cenu prodůktů v košiku
<!--WS:IS_BASKET--> Vrátí 1 pokud je načtena adresa košíku
<!--WS:IS_LOGGED--> Vrátí 1 pokud je uživatel přihlášen
<!--WS:USER-INFO--> Vrátí profil uživatele dir.userinfo.xsl
<!--WS:USER-EDIT--> Vrátí profil uživatele - editace dir.useredit.xsl
<!--WS:DIR-FACEBOOK-LOGIN-LINK--> Vrátí adresu pro přihlášení / registraci přes facebook
<!--WS:DIR-FACEBOOK-CONNECT-LINK--> Vrátí adresu pro propojení aktuáně přihlášeného uživatele s facebookem
<!--WS:USER-ORDERS--> Vrátí objednávky uživatele orders.list.xsl, orders_detail.xsl
<!--WS:IS_PRODUCT_DETAIL--> Vrátí 1 pokud je načten detail produktu
<!--WS:IS_ARTICLE_DETAIL--> Vrátí 1 pokud je načten detail článku
<!--WS:IS_PRODUCT_IN_BASKET--> Vrátí 1 pokud jev košíku nějaký produkt
<!--WS:IS_HOME--> Vrátí TRUE pokud jste na domovské stránce
<!--WS:IS_ESHOP<:SEARCH|ORDERS|FILTERS>--> Vrátí TRUE pokud jde o e-shop a je aktivován výpis produktů (případně s paramatrem vyhledávání, filtry, objednávky)
<!--WS:GET:parametr--> Vrátí obsah proměné v get s názvem parametr
<!--WS:POST:parametr--> Vrátí obsah proměné v post s názvem parametr

Ukázkový WIREFRAME rozložení maker:

Vzor:

Doporučujeme se podívat na princip rozjetí šablony instalací výchozí šablony. Ta je dostupná v aplikaci Webové šablony.

Makra umožňují i podmíněné chování Do každého makra můžete doplnit IF:, případně IFNOT: a udělat z něj tak podmíněný výraz. Blok v podmínce se zobrazí pokud původní makro bez IF vrací nějaký obsah. Blok v IFNOT se zobrazí pokud původní makro bez IFNOT nic nevrátí.

Kód jen na homepage<!--WS:IF:IS_HOME-->html kód<!--/WS:IF:IS_HOME-->

Kód jen když je naplněna proměná test v getu <!--WS:IF:GET:test-->v adrese je nastaveno test na <!--/WS:GET:test--> <!--/WS:IF:GET:test-->

Pro podmíněné výrazy lze použít libovolné makro, makra s prefixem IS_ jsou pro tento účel přepřipravená a lze je využít jen k tomuto. Samostatně buď nevrací nic, nebo 1.

Do všech makter, které pro výstup používají xsl šablony je možné si navíc poslat parametr a tím jednu šablonu použít pro více různých výpisů.

Parametr se přidá na konec makra do závorky a v xsl je dostupný pod klíčem xml_data_param

<!--WS:SUBMENU(parametr)-->

Statické texty doporučujeme separovat do aplikace Separace textů (dostupná u každého projektu.) V šabloně se k těmto textům následně dostanete zavoláním makra

<!--WS:TEXT:KLIC-->

Proměnné z aktuální adresy jsou dostupné ve všech xsl pod klíčem xml_data_getZpět

Navštívit digimadi.cz

Vyzkoušejte si službu nezávazně na 30 dní zdarma.