Nápověda platformy Digimadi

Jak fungují webové šablony

Html kód webových projektů je generován přes webové šablony. Jedna šablona může být využita pro více projektů. Je proto nutné, aby byly připraveny na dynamický obsah a byla zajištěna jejich univerzálnost. Nesmí být tedy například v šabloně statické texty ani obsah. Pro tvorbu a úpravu webových šablon je třeba ovládat alespoň základy html a css.

Základ webových šablon tvoří dva kódy. Jeden pro html a druhý pro css. Tento kód se dále rozšiřuje o makra v podobě html poznámek pro dynamický obsah. Při zobrazení webu se makra nahradí konkrétním obsahem. Seznam podporovaných maker je na samostatné stránce, kde jsou zvýrazněna i doporučená makra. Při použití všech doporučených maker a pravidel univerzálnosti je šablona připravena pro jakýkoliv projekt.

Některá makra jsou nahrazována přímo hodnotami z administrace (Název webu, kódy barev, fonty,...) jiné se generují pomocí xsl transformace (menu, výpis článků, produktů). Při implementaci je tak možné plně ovlivnit výstupní kód.

Webové šablony umožňují i použití maker přímo vázaných na jeden projekt. To jsou makra, která obsahují konkrétní id (například id kategorie na které je třeba vypodmínkovat specifické chování). Šablona, ve které jsou taková makra použita, pak nejde využít univerzálně pro více projektů, ale pro každý projekt je třeba ji zduplikovat a upravit.Štítky nápovědy: webová šablona, makra, html, cssZpět

Navštívit digimadi.cz

Vyzkoušejte si službu nezávazně na 30 dní zdarma.