Nápověda platformy Digimadi

Tipy pro práci s fakturami

Samotná aplikace Fakturace umožňuje více než pouhé vystavování faktur. Díky těmto funkcím posunete svoje podnikání zase o kousek dál.

  • podpora vydaných i přijatých faktur

Nastavení číselných řad umožňuje vytvářet nejenom Vaše faktury, ale také evidovat přijaté faktury a ostatní dluhy, které se mohou týkat mezd, daní, apod.

  • neomezené množství číselných řad

Každý doklad má svoje číslo kvůli evidenčním důvodům, ať už je to pro Vaše potřeby nebo pro potřeby účetnictví (popř. daňové evidence). Toto číslo dokladu se nastavuje a upravuje v číselných řadách. U faktur, které vystavujete, si můžete například nastavit číselnou řadu pro zálohové faktury, daňové doklady, opravné daňové doklady, apod.
Naše platforma umožňuje i evidenci faktur a závazků, které plynou Vám. Na tyto dluhy si můžete v číselných řadách přijatých faktur například vytvořit číselnou řadu na přijaté faktury, mzdy, daně, apod. Detailní návod na nastavení číselných řad naleznete zde.

  • přehled platebních povinností z přijatých faktur

Díky tomu, že si svoje dluhy budete evidovat (a to včetně dlužné částky, variabilního symbolu, čísla bankovního účtu, apod.), tak získáte okamžitý přehled, co kde máte uhradit. Tento přehled je řazen podle data splatnosti. V aplikaci fakturace klikněte na Platební příkazy.
  
Zde vidíte, jak takový výpis vypadá.
 

  • automatické upomínky

Pokud Vám Vaši odběratelé neplatí v termínu splatnosti, tak už nemusíte myslet na jejich upomínání a náš systém se o vše postará. Nejprve je ovšem nutné si vše nastavit. Ve Fakturaci klikněte na záložku Upomínky.


 
V systému je předdefinovaný tří krokový upomínací systém, který je nutný upravit, klikněte na Upravit. 

 

Dále upravte jednotlivé položky upomínky. 

  • propojení faktur s E-mail bankou

V případě, že propojíte svůj bankovní účet s Fakturací pomocí aplikace E-mail banka, tak veškeré Vámi vystavené faktury budou po uhrazení automaticky nastaveny jako zaplacené. Detailní návod naleznete zde.

  • podpora více měn

Fakturu nemusíte vystavovat jenom v české koruně, ale v jakékoliv jiné libovolné měně. Danou měnu je nejprve nutné si nastavit pomocí Nastavení v aplikaci Fakturace. 

  


Při vystavení faktury je nutné kliknout na Rozšířené možnosti a vybrat požadovanou měnu. 

  • karta zákazníka

V aplikaci Adresář kontaktů můžete u svých odběratelů, ale i dodavatelů (pokud si evidujete došlé faktury) spoustu užitečných informací. Také pokud chcete s další osobou sdílet přístup do svého zákaznického účtu, ale zároveň nechcete, aby daná osoba měla přístup úplně ke všemu, tak můžete danému uživateli přiřadit oprávnění.

  • příloha u faktury

Ke každé faktuře (resp. dokladu), jak už vystavenému nebo přijatému, lze přidat přílohu. Například u přijatých faktur můžete přiložit naskenovaný originál dokladu pro archivaci. Po vytvoření a uložení faktury je nutné fakturu si znovu otevřít a úplně dole najdete formulář pro nahrání souboru. 

  • podpora XML exportu faktur do ekonomického systému Pohoda a Money S3

Jak vydané, tak i přijaté faktury si můžete stáhnout do XML souboru, který jednoduše naimportujete do Pohody nebo Money S3.
Nejprve je nutné si tuto možnost v nastavení povolit. 

  

Do ekonomického softwaru můžete importovat každou fakturu samostatně (4a.), můžete ovšem také importovat výběr, který si vyfiltrujete dle Vašich požadavků (4b.).

  Štítky nápovědy: časová řada, vystavená a přijatá faktura, platební povinnost, platební příkaz, automatické upomínkování, propojení fakturace s bankovním účtem, podpora více měn, karta zákazníka, příloha k faktuře, export XML souboru, Pohoda, Money S3Zpět

Navštívit digimadi.cz

Vyzkoušejte si službu nezávazně na 30 dní zdarma.